ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เอ็กซอนโมบิล มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เอ็กซอนโมบิลและบี-ควิก จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิก B-Member

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สนับสนุนโครงการ "LAS Pilot ” กับคณะศิลปศาสตร์ มธ.


Who we are

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยได้ที่นี่

หัวข้อสำคัญ

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

เราทำการตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” ทั้งในภาคผู้บริโภคและภาคพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เคมีภัณฑ์

เราทำการตลาดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของ ExxonMobil เช่น Isopar™, Exxsol™ และ Solvesso™ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

เราสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

องค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ

ร่วมงานกับเอ็กซอนโมบิล

 ร่วมงานกับเราและใช้ศักยภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต

บริษัท หัวข้อ

ข่าวสาร

ห้องข่าว

ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
ข่าวสารล่าสุด