ข่าวสาร

ห้องข่าว

ขอต้อนรับสู่ห้องข่าวของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เอ็กซอนโมบิล มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) กรุงเทพ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินให้แก่ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือ เด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน ที่ทางมูลนิธิให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ชาวชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 19 พ.ย. 2566

เอ็กซอนโมบิลและบี-ควิก จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิก B-Member ฉลองครบรอบ 20 ปี ของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการจัดโปรโมชัน “โมบิล ขอบคุณลูกค้า แจกรางวัลกว่าล้านบาท”

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 13 พ.ย. 2566

เอ็กซอนโมบิล สนับสนุน “โครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชี” กับคณะศิลปศาสตร์ มธ.  กรุงเทพ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด สนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน “โครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี” (Language and Accountancy Subsidy – LAS Pilot Program) เพื่อให้นักศึกษาศิลปศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว ได้เพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและประกอบอาชีพสายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 6 ต.ค. 2566

เอ็กซอนโมบิล เดินหน้าต่อยอดธุรกิจน้ำมันเครื่องโมบิลและเคมีภัณฑ์: ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพ
  • โมบิล เพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง ให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เหนือกว่าควบคู่ไปกับสิทธิประโยชน์แก่คู่ค้าและลูกค้าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • เคมีภัณฑ์ระดับโลกที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้าของผู้ผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 21 ก.ย. 2566

เอ็กซอนโมบิล สนับสนุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ใน “โครงการส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชี” กรุงเทพ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด สนับสนุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน “โครงการส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี” (Language and Accountancy Subsidy Program – LAS) เพื่อให้นิสิตอักษรศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว ได้เพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและประกอบอาชีพสายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด ข่าวสาร 20 ก.ย. 2566

Energy Factor

สนับสนุนโดย ExxonMobil ตัวแปรด้านพลังงานได้เผยเรื่องราวที่ไม่เคยได้รับการเล่าขาน ที่มีผลกระทบต่อเราทุกคนในที่สุด จากที่เราได้พัฒนาแหล่งพลังงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับอนาคต
สำรวจไซต์