ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

เราทำการตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” ทั้งในภาคผู้บริโภคและภาคพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั้งหมดของเรามี ทั้งชนิดน้ำมันแร่ (mineral) และชนิดสังเคราะห์ (Synthetic) ซึ่งมีจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อ โมบิล ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในเรื่องผู้นำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดคลิก Mobil Lubricants
  • หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องสำหรับเรือ โปรดคลิก ExxonMobil Marine Lubricants (ภาษาอังกฤษ)
  • หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องบิน โปรดคลิก ExxonMobil Aviation Lubricants (ภาษาอังกฤษ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์

เราทำการตลาดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของ ExxonMobil เช่น Isopar™, Exxsol™ และ Solvesso™