ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เอ็กซอนโมบิล เผยแผนรุกตลาดไทย ปี 2567
  • ตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลาย ชู Mobil 1™ และ Mobil Super™
  • ฉลองครบรอบ 50 ปี Mobil 1™ บทพิสูจน์ความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลกและทีมแข่งรถชั้นนำ
เอ็กซอนโมบิลมอบทุนการศึกษา “เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ให้แก่นิสิตนักศึกษาเป็นปีที่ 41 กรุงเทพ – เอ็กซอนโมบิลมอบทุนการศึกษา “เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” จำนวน 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ3 ในกลุ่มสาขาวิชา STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน และภาษาธุรกิจ (จีน ญี่ปุ่น) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ อาทิ ค่าอาหาร ค่านมผง การรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ มีสุขภาพที่ดี เจริญตามวัย
เอ็กซอนโมบิลมอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพดีให้กับโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าในสภาพดีจำนวน 40 เครื่อง ให้กับโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” เพื่อก้าวสู่การเป็นห้องเรียนดิจิทัล และสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปสนับสนุนอุปกรณ์และของใช้จำเป็น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสื่อมสภาพภายในศูนย์ฯ