ความรู้คือประทีป

บล็อก "ความรู้คือประทีป"  คัดสรรบทความที่น่าสนใจจากวารสารความรู้คือประทีป และบทความใหม่ๆ ของเราเพื่อให้การแบ่งปันความรู้เป็นเรื่องง่าย 

ในบทความนี้

ความรู้คือประทีป
ความรู้คือประทีป (ฉบับที่ผ่านมา)

ความรู้คือประทีป (ฉบับที่ผ่านมา)

ความรู้คือประทีป เป็นวารสารราย 3 เดือน จัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นอภินันทนาการโดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502

Contributing to society

เอสโซ่สร้างโอกาสให้เยาวชน... ส่งคนเก่งคนดีสู่สังคมไทย
เรียนรู้และเติบโต
เปลี่ยน อย่างยั่งยืน
เอสโซ่ กับภารกิจช่วยเหลือชุมชนในยามวิกฤติ บนหลักการ “ยืดหยุ่น ไม่ยึดติด”
เอ็กซอนโมบิล  ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลสิ่งแวดล้อม
แบ่งปันความรู้เรื่องการบริหารโครงการให้นักศึกษา
การให้ที่ไม่สิ้นสุด
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร.. เรือนเพาะโอกาสแห่งชีวิตให้คนไทยทุกคน
อาสาทำดี แต้มสีเติมฝันให้น้องๆ โรงเรียนวัดคลองเตย
พนักงานจิตอาสาสานต่อประราชปณิธาน ฟื้นฟูฝายและอนุรักษ์พันธุ์สัตวน้ำอย่างยั่งยืน
เอสโซ่ส่งเสริมโครงการ "โรงเรียนสุขภาพดีต้นแบบ" ในพื้นที่ห่างไกล
อยากได้ของเล่น
ศิลปาชีพ คือ กำไรของแผ่นดิน
โครงการ "พระดาบส" รูปแบบการศึกษานอกระบบของเมืองไทย
เอ็กซอนโมบิล ร่วมยกระดับกำจัดมาลาเรีย
หลังฉากการสร้างหนังทีวี มรดกของไทย

History & culture

ตามเสด็จประพาสราชอาณาจักรอังกฤษ รศ. ๑๑๖
รุ่งอรุณใหม่แห่งศิลปะวิทยาการ
ครุฑ สัญลักษณ์ทางราชการ
ตำนานสิบสองนักษัตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เพชรเพื่อพัฒนาชาติ กับเทคโนโลยีการแยกเพชรจากหิน

แกะรอยครัวไทยหัวใจแขก
สงกรานค์
โดยเสด็จพระราชนิยมในหลวงทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทย
ทูลกระหม่อมฟ้าชาย
 ช้างพาหนะทรง  คู่องค์พระมหากษัตริย์
ถ้วยกาแฟกับประชาธิปไตย
สุนทรภู่กับคำกลอนคติธรรม
พินิจพระราชประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สัมพุทธชยันตี... ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
ตำราว่าด้วยขี่ช้าง ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายน์
ประเพณีตักบาตรพระร้อย
ตักบาตรดอกไม้... วัดบวรนิเวศวิหาร
สู่ขวัญควาย 
ไทยแต่งตัว
รำลึกถึงพระยาโบราณฯ  ผู้ทรงคุณต่อมณฑลกรุงเก่า
มรดกล้ำค่าที่วัดหน้าพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยอยุธยา   ที่บ้านเก่าบางกระบือ
มนุษย์ยุคหินที่กาญจนบุรี
พระประโทณเจดีย์ มหาเจติยสถานกลางเมืองนครปฐมโบราณ
รถยนต์ต้นยุคบางกอก
ย้อนอดีต.. พระราชวังพระนครปฐม
บอกความในใจไว้บนแสตมป์
สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่แห่งเมืองสุพรรณบุรี
อันเนื่องมาจาก 'ความหิว' ในไกลบ้าน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ห้องข่าว

ห้องข่าว

ขอต้อนรับสู่ห้องข่าวของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด