บริษัท

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายแก่ลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

เราทำการตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” ทั้งในภาคผู้บริโภคและภาคพาณิชย์
เรียนรู้เพิ่มเติม

เคมีภัณฑ์

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแล้ว เรายังทำการตลาดเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้แบรนด์ของ ExxonMobil อาทิ Isopar™, Exxsol™, Solvesso™
เรียนรู้เพิ่มเติม