เอ็กซอนโมบิล มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.เพชรบุรี

เพชรบุรี – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เพื่อสนับสนุนอุปการณ์การเรียน ซ่อมบำรุงสนามเด็กเล่น และทุนการศึกษานักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน

คณะผู้บริหารของเอ็กซอนโมบิล นำ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ นางสิริวรรณ พร้อมมูล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก นางยุพา ว่องไวทยา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการหน่วยจัดการการเรียนรู้องค์กรและข้อมูลพนักงาน และนางวรณัน สกุลศิริธรากุล (ที่ 1 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมกันมอบเงินจำนวน 70,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.เพชรบุรี

นอกจากนั้น พนักงานจิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งทาสีปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

อีเมล thailand-public-affairs@exxonmobil.com