เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ. น้ำพอง

ขอนแก่น - คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท เพื่อใช้จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต วัดค่าออกซิเจนในเลือด สำหรับทารก เครื่องกรองน้ำสำหรับอุปกรณ์ทันตกรรม และเครื่องอุดฟันกรณีฟันผุทะลุโพรงประสาท ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง 

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (แถวหลัง ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด (EML) นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร (แถวหลัง ที่ 4 จากขวา) รองประธาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ (EMEPKI) นายมนต์ชัย ทองมีศรี (แถวหลัง ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง EMEPKI และนางวรณัน สกุลศิริธรากุล (แถวหลัง ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ EML พร้อมพนักงาน มอบเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ นางศิริพร เหลืองอุดม (แถวหลัง ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าพยาบาลโดยมี ทันตแพทย์หญิงณัฐกฤตา ผลอ้อ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าแผนกทันตกรรม และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลน้ำพอง ร่วมในพิธี

นางศิริพร กล่าวว่า “ขอขอบคุณบริษัทเอ็กซอนโมบิล ที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผลดีกับประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และใกล้เคียง ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้นด้วย”
          
ทั้ง EML และ EMEPKI เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม  

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

อีเมล thailand-public-affairs@exxonmobil.com