เอ็กซอนโมบิล มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จ.ระยอง

ระยอง – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินให้แก่โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียน
Image
นางวาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาสื่อสารองค์กร นางสาวสุภัทรา เจนพจนสุนทร (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายภาษี นายศราวุธ อินทนิล (ที่ 1 จากขวา) ที่ปรึกษาธุรกิจผู้จัดจำหน่าย และนายสมบูรณ์ สรเศรษฐ์สกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อการพาณิชย์ ร่วมกันมอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ นายเด่นชัย มูลสวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล 
Image

นอกจากนั้นพนักงานจิตอาสา สโมสรพนักงานเอ็กซอนโมบิล ได้ร่วมกันแจกขนมและไอศกรีมให้กับนักเรียนทุกคน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม  

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

อีเมล thailand-public-affairs@exxonmobil.com