ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง

ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง ภายใต้บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราชอิงค์ ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติในบริเวณอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้อนโรงผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522

บทความ

ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบนบกแบบ conventional ที่สามารถเดินเครื่องผลิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานคนที่มีความชำนาญและได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อส่งมอบพลังงานให้กับชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพองก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ได้รับสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ 2/2522/17
  • ในปี พ.ศ. 2533 ได้ทำสัญญาขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement-GSA) กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และสัญญาร่วมดำเนินการ (Joint Operating Agreement-JOA) กับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • ในปี พ.ศ. 2547 บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราชอิงค์ ได้ร่วมลงทุนในสัมปทานสินภูฮ่อม 10% โดยพื้นที่สัมปทานอยู่เหนือศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง 60 กิโลเมตร และเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในปีพ.ศ. 2549  ในปัจจุบันสัมปทานดังกล่าวดำเนินงานโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รางวัลที่ได้รับ

  • พ.ศ. 2537 ExxonMobil’s Outstanding Award in Environment Conservation
  • พ.ศ. 2541 ExxonMobil’s Outstanding Award in Safety Management
  • พ.ศ. 2544 ExxonMobil’s Best Factory Award
  • พ.ศ. 2555 ExxonMobil’s Chairman Safety Awardพ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 รางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • ฉลองความสำเร็จด้านความปลอดภัยครบ 32 ปี (ตั้งแต่เปิดดำเนินการ) และไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียเวลาการทำงานครบ 3.7 ล้านชั่วโมงทำงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
EMEPKI staff
  • ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนกลุ่มบริษัทพลังงานน้ำพอง ในปี พ.ศ. 2540 โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นไปมากกว่า 2,850 ทุน
  • บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราชอิงค์ทำงานร่วมกับหน่วยงานและสถาบันในท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลน้ำพอง และเทศบาลกุดน้ำใส เป็นต้น เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชนในอำเภอน้ำพองอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Mobil1 next gen

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

เราทำการตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” ทั้งในภาคผู้บริโภคและภาคพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

Exxsol D145 fluid

เคมีภัณฑ์

เราทำการตลาดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของ ExxonMobil เช่น Isopar™, Exxsol™ และ Solvesso™ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ