ความรู้คือประทีป (ฉบับที่ผ่านมา)

ความรู้คือประทีป เป็นวารสารราย 3 เดือน จัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นอภินันทนาการโดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502
 
ฉบับที่ 2 ปี 2566 (ฉบับส่งท้าย)
 • หน้าที่ ที่มาพร้อมกับความสุข
 • สานฝัน ปันโอกาส
 • วันเดียวก็เที่ยวได้... ขับรถชิล..ชิล เลียบชายทะเล

  หน้าที่ ที่มาพร้อมกับความสุข
  สานฝัน ปันโอกาส
  วันเดียวก็เที่ยวได้... ขับรถชิล..ชิล เลียบชายทะเล
ฉบับที่ 1 ปี 2566
 • "เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน
 • จากใบชาถึงถ้วยชา
 • 7 วิธีรีไซเคิล คาร์บอนไดออกไซด์ และนำกลับมาใช้
ฉบับที่ 3 ปี 2565
 • การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
 • หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
 • ความปลอดภัยของการกักเก็บคาร์บอน

  การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
  หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
  ความปลอดภัยของการกักเก็บคาร์บอน
ฉบับที่ 2 ปี 2565
 • สวนป่าเบญจกิติ... ยกป่ามาไว้กลางเมือง
 • เอสโซ่กับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 • เชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งในอนาคต

  สวนป่าเบญจกิติ... ยกป่ามาไว้กลางเมือง
  เอสโซ่กับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
  เชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งในอนาคต
ฉบับที่ 1 ปี 2565
 • ปรับ เปลี่ยน และเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ กับผู้หญิงไทยคนแรกกับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา 
 • ราชัน F1 x น้ำมันเครื่องระดับโลก
 • เจ็ดข้อน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี CCS

  ปรับ เปลี่ยน และเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ กับผู้หญิงไทยคนแรกกับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
  ราชัน F1 x น้ำมันเครื่องระดับโลก
  เจ็ดข้อน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี CCS
ฉบับที่ 3 ปี 2564
 • รางวัลเกียรติยศแห่งความภูมิใจ
 • เรียนรู้และเติบโต
 • ในวันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา 

  รางวัลเกียรติยศแห่งความภูมิใจ
  เรียนรู้และเติบโต
  ในวันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา
ฉบับที่ 2 ปี 2564
 • Esso Open Innovation Hackathon
 • ดอกไม้ของ van Gogh
 • เอ็กซอนโมบิลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไร?

  Esso Open Innovation Hackathon
  ดอกไม้ของ van Gogh
  เอ็กซอนโมบิลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไร?
ฉบับที่ 1 ปี 2564
 • ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง: ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 แห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
 • เปลี่ยนอย่างยั่งยืน
 • เทคโนโลยีที่กล้าท้าทายสำหรับวันนี้และวันหน้า

 


  ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง: ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 แห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
  เปลี่ยนอย่างยั่งยืน
  เทคโนโลยีที่กล้าท้าทายสำหรับวันนี้และวันหน้า
ฉบับที่ 3 ปี 2563
 • เอ็กซอนโมบิล เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม
 • จากโอกาสทางการศึกษาสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
 • หลากหลายและแตกต่างกับก้าวย่างสู่ความสำเร็จของพนักงานเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก

  เอ็กซอนโมบิล เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม
  จากโอกาสทางการศึกษาสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
  หลากหลายและแตกต่างกับก้าวย่างสู่ความสำเร็จของพนักงานเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก
ฉบับที่ 2 ปี 2563
 • วิถีแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลในโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
 • เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อชีวิตยุคใหม่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายตลอดการเดินทาง
 • โมบิลพร้อมก้าวสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  วิถีแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลในโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
  เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อชีวิตยุคใหม่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายตลอดการเดินทาง
  โมบิลพร้อมก้าวสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ฉบับที่ 1 ปี 2563 
 • มองเอสโซ่ผ่านมุมมอง CEO คนใหม่
 • แหล่งพลังงานสะอาดใต้ทะเลลึก
 • จากสุนัขป่า มาเป็นสุนัขบ้าน

 


  มองเอสโซ่ผ่านมุมมอง CEO คนใหม่
  แหล่งพลังงานสะอาดใต้ทะเลลึก
  จากสุนัขป่า มาเป็นสุนัขบ้าน
ไตรมาส 4 ปี 2562
 • Esso Run: แบ่งปัน พันผูก
 • ฉลอง 125 ปี แห่งความผูกพัน 
 • มองอนาคตพลังงานให้ลึกซึ้งถึงภายใน

 


  Esso Run: แบ่งปัน พันผูก
  ฉลอง 125 ปี แห่งความผูกพัน
  มองอนาคตพลังงานให้ลึกซึ้งถึงภายใน
ไตรมาส 3 ปี 2562
 • 125 ปีแห่งความผูกพัน
 • ดีไซน์สำนวนสะวิง
 • ปั้นน้ำเป็นเกลือ
ไตรมาส 2 ปี 2562
 • หวงซาน ราชภูผาแห่งจีนใต้
 • ความสุขของการให้
 • วิถีไทยที่ฉายส่องใน "ประทีป"
ไตรมาส 1 ปี 2562
 • การให้ที่ไม่สิ้นสุด
 • แลหลังรำลึกแสงเรืองรองส่อง "ประทีป" โคมแห่งความรู้ในรูปวารสาร
 • พลาสติกกับการช่วยชีวิตในห้องฉุกเฉิน

  การให้ที่ไม่สิ้นสุด
  แลหลังรำลึกแสงเรืองรองส่อง
ไตรมาส 4 ปี 2561
 • พรรณไม้ใต้ชื่อพ่อ... ทิวลิปคิงภูมิพล ภูมิพลินทร์ มะลิเฉลิมนรินทร์
 • แสตมป์รัชกาลที่ 10
 • ค้นหาความคิดที่ก้าวล้ำสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่

  พรรณไม้ใต้ชื่อพ่อ... ทิวลิปคิงภูมิพล ภูมิพลินทร์ มะลิเฉลิมนรินทร์
  แสตมป์รัชกาลที่ 10
  ค้นหาความคิดที่ก้าวล้ำสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่
ไตรมาส 1 ปี 2561
 • ก้าวย่างสู่การเป็นโรงกลั่นระดับโลก: 50 ปี โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
 • อุทยานธรณีสตูล อุทยานธรณีโลก: เพลงบทใหม่ของกาลเวลา
 • ผู้บุกเบิกประดิษฐกรรม: รูดอล์ฟ ดีเซล 

  ก้าวย่างสู่การเป็นโรงกลั่นระดับโลก: 50 ปี โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
  อุทยานธรณีสตูล อุทยานธรณีโลก: เพลงบทใหม่ของกาลเวลา
  ผู้บุกเบิกประดิษฐกรรม: รูดอล์ฟ ดีเซล
ไตรมาส 4 ปี 2560
 • 16 ปี กับ "โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้น้อง" 
 • เอ็กซอนโมบิล ร่วมยกระดับกำจัดมาลาเรีย
 • แกะรอยครัวไทยหัวใจแขก

  16 ปี กับ
ไตรมาส 3 ปี 2560
 • มิตรภาพกว่า 50 ปีของชาวบ้านและโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
 • พระราชประวัติพระเจ้าตากสินมหาราชในวัยเยาว์
 • เหตุใดบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานลมถึงตกหลุมรักน้ำมันหล่อลื่นของเอ็กซอนโมบิล

  มิตรภาพกว่า 50 ปีของชาวบ้านและโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
  พระราชประวัติพระเจ้าตากสินมหาราชในวัยเยาว์
  เหตุใดบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานลมถึงตกหลุมรักน้ำมันหล่อลื่นของเอ็กซอนโมบิล
ไตรมาส 2 ปี 2560
 • เอสโซ่กับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
 • มิตรภาพ รอยยิ้ม และเพื่อนใหม่: พนักงานจิตอาสาเอสโซ่ 
 • แนวโน้มทั้งห้าในการสร้างเมืองประหยัดพลังงาน

  เอสโซ่กับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
  มิตรภาพ รอยยิ้ม และเพื่อนใหม่: พนักงานจิตอาสาเอสโซ่
  แนวโน้มทั้งห้าในการสร้างเมืองประหยัดพลังงาน
ไตรมาส 1 ปี 2560
 • เรื่องเล่าชาวโรงกลั่น: 50 ปี บนเส้นทางสู่การเป็นโรงกลั่นระดับโลกของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
 • ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน: สนุกคิด สนุกสร้างสรรค์ STEM Maker Day กับ อพวช.
 • นักอนาคตวิทยาด้านพลังงาน: เชื้อเพลิงในอนาคต

  เรื่องเล่าชาวโรงกลั่น: 50 ปี บนเส้นทางสู่การเป็นโรงกลั่นระดับโลกของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
  ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน: สนุกคิด สนุกสร้างสรรค์ STEM Maker Day กับ อพวช.
  นักอนาคตวิทยาด้านพลังงาน: เชื้อเพลิงในอนาคต
ไตรมาส 4 ปี 2559
 • ใต้ร่มพระมหากรุณาธิคุณ
 • ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
 • พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

  ใต้ร่มพระมหากรุณาธิคุณ
  ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
  พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ไตรมาส 3 ปี 2559
 • บ่อยครั้งที่การเล่นสนุกทำให้เราได้เรียนรู้
 • เรื่องกล้วยกล้วย
 • จูโน กับภารกิจไขความลับดาวพฤหัสบดี

  บ่อยครั้งที่การเล่นสนุกทำให้เราได้เรียนรู้
  เรื่องกล้วยกล้วย
  จูโน กับภารกิจไขความลับดาวพฤหัสบดี
ไตรมาส 2 ปี 2559
 • แพ็กกระเป๋า..ล่องใต้..ไปเที่ยวกัน
 • เมื่อพรรณไม้กลายพันธุ์
 • ภารกิจ 'ก่อร่าง สร้างวิชา' ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์

  แพ็กกระเป๋า..ล่องใต้..ไปเที่ยวกัน
  เมื่อพรรณไม้กลายพันธุ์
  ภารกิจ 'ก่อร่าง สร้างวิชา' ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์
ไตรมาส 1 ปี 2559
 • น้ำพริกรสเด็ด
 • รายงาน "แนวโน้มพลังงาน"
 • วอกหรมาน

  น้ำพริกรสเด็ด
  รายงาน
ไตรมาส 4 ปี 2558
 • บวงสรวงสักการะแด่องค์พญาครุฑ
 • พระประโทณเจดีย์
 • โรงเรียนสุขภาพดีต้นแบบ

  บวงสรวงสักการะแด่องค์พญาครุฑ
  พระประโทณเจดีย์
  โรงเรียนสุขภาพดีต้นแบบ
ไตรมาส 3 ปี 2558
 • 2015 Esso Challenge - Innovative Internship
 • เส้นทางน้ำหอมวานิลลา
 • เที่ยวงาน Expo Milano

  2015 Esso Challenge - Innovative Internship
  เส้นทางน้ำหอมวานิลลา
  เที่ยวงาน Expo Milano
ไตรมาส 2 ปี 2558
 • มาช่วย ด้วยรัก "สร้างสนามให้เด็กเล่น สร้างคนเก่งให้สังคม"
 • ปรัชญาชีวิต
 • แสตมป์ปีแพะ

  มาช่วย ด้วยรัก
ไตรมาส 1 ปี 2558
 • ต้นไม้เทศในสมัยรัชกาลที่ 2
 • อุปกรณ์ AED หนึ่งในห่วงโซ่ของการช่วยชีวิต
 • การสื่อสารประเด็นด้านพลังงาน

  ต้นไม้เทศในสมัยรัชกาลที่ 2
  อุปกรณ์ AED หนึ่งในห่วงโซ่ของการช่วยชีวิต
  การสื่อสารประเด็นด้านพลังงาน
ไตรมาส 4 ปี 2557
 • โรงกลั่นเอสโซ่กับสังคมไทย คู่คุณภาพการผลิต ใส่ใจทุกชีวิต
 • การให้ที่ไม่สิ้นสุด
 • เอสโซ่ ฉลอง 120 ปี แห่งความผูกพัน

  โรงกลั่นเอสโซ่กับสังคมไทย คู่คุณภาพการผลิต ใส่ใจทุกชีวิต
  การให้ที่ไม่สิ้นสุด
  เอสโซ่ ฉลอง 120 ปี แห่งความผูกพัน
ไตรมาส 3 ปี 2557
 • โรงกลั่นเอสโซ่ กับสังคมไทย คู่คุณภาพการผลิต ใส่ใจทุกชีวิต
 • แบ่งปัน พันผูก 120 ปี เอสโซ่ประเทศไทย คืนสิ่งดี..ดี ให้สังคม
 • 120 ปี เอสโซ่ในประเทศไทย สานสายใย อนุรักษ์วัฒนธรรม

  โรงกลั่นเอสโซ่ กับสังคมไทย คู่คุณภาพการผลิต ใส่ใจทุกชีวิต
  แบ่งปัน พันผูก 120 ปี เอสโซ่ประเทศไทย คืนสิ่งดี..ดี ให้สังคม
  120 ปี เอสโซ่ในประเทศไทย สานสายใย อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไตรมาส 2 ปี 2557
 • "จากวันที่จับเสือใส่ถัง จนถึงวันที่มั่นใจในคุณภาพ" การเดินทางของธุรกิจค้าปลีกกับเอสโซ่
 • เดิน วิ่งการกุศล เอสโซ่ 120 ปี มินิ มาราธอน
 • การทดสอบที่ท้าทาย แต่สมศักดิ์ศรี
ไตรมาส 1  ปี 2557
 • เมื่อสยามมีศิริราชบนแผ่นดินวังหลัง
 • มะลิต้นเล็กที่สุดในโลก
 • หลังพวงมาลัยไปกับเอสโซ่ ตอนสุขาอยู่หนใด

  เมื่อสยามมีศิริราชบนแผ่นดินวังหลัง
  มะลิต้นเล็กที่สุดในโลก
  หลังพวงมาลัยไปกับเอสโซ่ ตอนสุขาอยู่หนใด
ไตรมาส 3  ปี 2556
 • วัดพระรูป: พระอารามล้ำค่าแห่งเมืองสุพรรณบุรี
 • เอสโซ่ ขันโตก แรลลี่
 • 10 ปี ศูนย์บริการธุรกิจกรุงเทพ

  วัดพระรูป: พระอารามล้ำค่าแห่งเมืองสุพรรณบุรี
  เอสโซ่ ขันโตก แรลลี่
  10 ปี ศูนย์บริการธุรกิจกรุงเทพ
ไตรมาส 3  ปี 2556
 • "...กว่าจะถึง 120 ปี เอสโซ่ไทย"
 • ตามไฟ ไปกับประวัติตะเกียง
 • เสียงแห่งหัวใจที่แข็งแกร่งขององค์กร เสียงของ "คนเอสโซ่"
ไตรมาส 2  ปี 2556
 • ชีวิตบนแท่นผลิตโครงการแองโกลาบล็อก 15
 • เรือเมล์เมืองสุพรรณ
 • เอสโซ่ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เตรียมชุมชนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ชีวิตบนแท่นผลิตโครงการแองโกลาบล็อก 15
  เรือเมล์เมืองสุพรรณ
  เอสโซ่ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เตรียมชุมชนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไตรมาส 1  ปี 2556
 • มะลิเฉลิมนรินทร์
 • ภูมิปัญญารามัญ: โม่บ้านสามเรือน
 • เมื่อ "ฮีโร่" จากเอสโซ่ บุกโรงเรียนวัดโพธิ์

  มะลิเฉลิมนรินทร์
  ภูมิปัญญารามัญ: โม่บ้านสามเรือน
  เมื่อ
ไตรมาส 4 ปี 2555
 • อั้งหมี่ถ่อง: ประเพณีเรียกขวัญ กินข้าวห่อ
 • ทองคำแห่งสยามประเทศ
 • ชีวิตไม่เคยหลับ ณ โรงกลั่นเอสโซ่ศรีราชา

  อั้งหมี่ถ่อง: ประเพณีเรียกขวัญ กินข้าวห่อ
  ทองคำแห่งสยามประเทศ
  ชีวิตไม่เคยหลับ ณ โรงกลั่นเอสโซ่ศรีราชา
ไตรมาส 3 ปี 2555
 • ตามรอยวังเจ้า
 • ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร "เรือนเพาะโอกาสแห่งชีวิต"
 • ตุ่มสามโคก ตุ่มน้ำพิพัฒน์สัตยา

  ตามรอยวังเจ้า
  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ไตรมาส 2 ปี 2555
 • แลเพื่อนบ้านผ่านแสตมป์
 • การค้นพบศิลานครสีชมพู
 • นกอยู่เย็น คนเป็นสุข ที่ศรีราชา

  แลเพื่อนบ้านผ่านแสตมป์
  การค้นพบศิลานครสีชมพู
  นกอยู่เย็น คนเป็นสุข ที่ศรีราชา
ไตรมาส 1 ปี 2555
 • ราชนารี ศรีสวรินทิราฯ
 • Ambroise Paré บิดาของศัลยแพทย์
 • ปั้นเด็กไทย ให้ช่างคิด ช่างสังเกต กับค่ายความรู้คือประทีปกับเอสโซ่

  ราชนารี ศรีสวรินทิราฯ
  Ambroise Par บิดาของศัลยแพทย์
  ปั้นเด็กไทย ให้ช่างคิด ช่างสังเกต กับค่ายความรู้คือประทีปกับเอสโซ่
ไตรมาส 4 ปี 2554
 • 5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร
 • ประวัติการพบดวงจันทร์ในระบบสุริยะ
 • เอสโซ่-DSO ผนึกพันธมิตรค้าปลีก ร่วมสานฝันเติมเต็มคุณภาพชีวิตผู้พิการ

  5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร
  ประวัติการพบดวงจันทร์ในระบบสุริยะ
  เอสโซ่-DSO ผนึกพันธมิตรค้าปลีก ร่วมสานฝันเติมเต็มคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ไตรมาส 3 ปี 2554
 • เมื่อแรกมีธนาคารในสยาม
 • 130 พรรษา ทูลกระหม่อมบริพัตร
 • ธนาคารปูไข่บ้านแหลมเทียน

  เมื่อแรกมีธนาคารในสยาม
  130 พรรษา ทูลกระหม่อมบริพัตร
  ธนาคารปูไข่บ้านแหลมเทียน
ไตรมาส 2 ปี 2554
 • ตุ๊กตาเสียกบาล
 • ระลึกถึง...หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ และ ราชสกุลปราโมทย์
 • Messenger เยือนดาวพุทธ

  ตุ๊กตาเสียกบาล
  ระลึกถึง...หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ และ ราชสกุลปราโมทย์
  Messenger เยือนดาวพุทธ
ไตรมาส 1 ปี 2554
 • แสตมป์ในหลวง
 • บัวผุดและพืชสกุลกระโถนของไทย
 • ภาพเขียนสีน้ำโดยคุณข้าหลวง

  แสตมป์ในหลวง
  บัวผุดและพืชสกุลกระโถนของไทย
  ภาพเขียนสีน้ำโดยคุณข้าหลวง
ไตรมาส 4 ปี 2553
 • หอมกลิ่น "ดอกโมก"
 • "สวนสุนันทา" พระราชอุทยานสวนป่าในสมัย ร. 5 
 • ต้อนรับราชทูตฝรั่งเศสที่ "สามโคก"

  หอมกลิ่น
ไตรมาส 3 ปี 2553
 • สื่อสารความในใจด้วยภาพบน "แสตมป์"
 • พลิกโฉมโลกใหม่กับ "การย้ายถิ่นปลูกพืชในอดีต"
 • "ห้องสมุดของเล่น" แรงบันดาลใจในการทำความดีของเด็กๆ

  สื่อสารความในใจด้วยภาพบน
ไตรมาส 2 ปี 2553
 • "ครูเอื้อ" บุคคลสำคัญของโลก ปี 2553
 • จิตรกรรมผนังถ้ำ Lascaux บันทึกโลกเมื่อ 20,000 ปี
 • "อาชีวพระมหาไถ่" สร้างโอกาสสู่ความเท่าเทียม
ไตรมาส 1 ปี 2553
 • 4 ศตวรรษ กาลิเลโอ
 • บุหรงของไทย
 • ไปรษณีย์ก็มี CSR

  4 ศตวรรษ กาลิเลโอ
  บุหรงของไทย
  ไปรษณีย์ก็มี CSR
ไตรมาส 4 ปี 2552
 • เที่ยวงานภูเขาทอง
 • เฉลิมพระเกียรติจอมกษัตรา พระมหาเจษฎาราษเจ้า
 • จากภูผาสู่มหานที

  เที่ยวงานภูเขาทอง
  เฉลิมพระเกียรติจอมกษัตรา พระมหาเจษฎาราษเจ้า
  จากภูผาสู่มหานที
ไตรมาส 3 ปี 2552
 • อาหารกับดอกไม้
 • 2552 ฉลองสองศตวรรษแห่งชาตกาลของ ชารลส์ ดาร์วิน
 • GWIM ประเทศไทย สานต่อ...ก่อเครือข่าย ด้วยพลังสตรี

  อาหารกับดอกไม้
  2552 ฉลองสองศตวรรษแห่งชาตกาลของ ชารลส์ ดาร์วิน
  GWIM ประเทศไทย สานต่อ...ก่อเครือข่าย ด้วยพลังสตรี
ไตรมาส 2 ปี 2552
 • มหาปราชญ์มหากวีศรีสยาม พระนามประกาศก้องโลกา
 • จำปีสิรินธร ดอกบานในเมืองจีน
 • ประทีปเพื่อการพัฒนา ที่บ้านหลู้

  มหาปราชญ์มหากวีศรีสยาม พระนามประกาศก้องโลกา
  จำปีสิรินธร ดอกบานในเมืองจีน
  ประทีปเพื่อการพัฒนา ที่บ้านหลู้
ไตรมาส 1 ปี 2552
 • บ้านแหลมฉบัง: ชุมชนเล็กๆ ที่น่ารู้จัก
 • ท่องแดนปาหนัน
 • ยางนา ป่าผืนสุดท้าย ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

  บ้านแหลมฉบัง: ชุมชนเล็กๆ ที่น่ารู้จัก
  ท่องแดนปาหนัน
  ยางนา ป่าผืนสุดท้าย ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ไตรมาส 4 ปี 2551
 • โสกันต์ พระราชพิธีที่เหลือแต่ความทรงจำ
 • เกาะสีชัง
 • สานฝัน...ปันเครื่องเขียนให้น้อง

  โสกันต์ พระราชพิธีที่เหลือแต่ความทรงจำ
  เกาะสีชัง
  สานฝัน...ปันเครื่องเขียนให้น้อง
ไตรมาส 3 ปี 2551
 • วิวัฒนาการ รถยนตร์นั่งยุคแรก
 • สมัน ราชินีแห่งทุ่งรังสิต
 • เอสโซ่ มอบของขวัญ ปันน้ำใจ อุ่นไอรัก

  วิวัฒนาการ รถยนตร์นั่งยุคแรก
  สมัน ราชินีแห่งทุ่งรังสิต
  เอสโซ่ มอบของขวัญ ปันน้ำใจ อุ่นไอรัก
ไตรมาส 2 ปี 2551
 • ย้อนรอย นักสำรวจพรรณไม้
 • ยันต์
 • ไปดูเขาถ่ายหนัง (โฆษณา) ที่โรงกลั่นเอสโซ่

  ย้อนรอย นักสำรวจพรรณไม้
  ยันต์
  ไปดูเขาถ่ายหนัง (โฆษณา) ที่โรงกลั่นเอสโซ่
ไตรมาส 1 ปี 2551
 • ตำนานดวงประทีป
 • เจ้าพระยา สายธารแห่งชีวิต
 • ดอกไม้บาน บนดอยตุง

  ตำนานดวงประทีป
  เจ้าพระยา สายธารแห่งชีวิต
  ดอกไม้บาน บนดอยตุง
ไตรมาส 4 ปี 2550
 • โดยเสด็จพระราชนิยม ในหลวงทรงห่วงใย การใช้ภาษาไทย
 • หวอกลางวัน...แถมระเบิดสะพาน
 • 80 ฝาย 80 พรรษา คืนชีวิต คืนความชุ่มชื้นสู่ป่าฯ

  โดยเสด็จพระราชนิยม ในหลวงทรงห่วงใย การใช้ภาษาไทย
  หวอกลางวัน...แถมระเบิดสะพาน
  80 ฝาย 80 พรรษา คืนชีวิต คืนความชุ่มชื้นสู่ป่าฯ
ไตรมาส 3 ปี 2550
 • แสงหนึ่งคือรุ้งงาม
 • กระปุก มรดกไทยในอดีต
 • ไปบางปู...ดูนกนางนวล

  แสงหนึ่งคือรุ้งงาม
  กระปุก มรดกไทยในอดีต
  ไปบางปู...ดูนกนางนวล
ไตรมาส 2 ปี 2550
 • พาหลานกินติ่มซำ
 • วัดชมภูเวก หนึ่งในรัตนอารามของนนทบุรี
 • เครื่องถ้วยจีนที่สามโคก

  พาหลานกินติ่มซำ
  วัดชมภูเวก หนึ่งในรัตนอารามของนนทบุรี
  เครื่องถ้วยจีนที่สามโคก
ไตรมาส 1 ปี 2550
 • ราชาศัพท์ สมบัติวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย
 • รำลึกถึงพระยาโบราณฯ ผู้ทรงคุณต่อมณฑลกรุงเก่า
 • พรรณไม้ที่พบครั้งแรกของโลกในประเทศไทย

  ราชาศัพท์ สมบัติวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย
  รำลึกถึงพระยาโบราณฯ ผู้ทรงคุณต่อมณฑลกรุงเก่า
  พรรณไม้ที่พบครั้งแรกของโลกในประเทศไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เอ็กซอนโมบิล เผยแผนรุกตลาดไทย ปี 2567

เอ็กซอนโมบิล เผยแผนรุกตลาดไทย ปี 2567

 • ตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลาย ชู Mobil 1™ และ Mobil Super™
 • ฉลองครบรอบ 50 ปี Mobil 1™ บทพิสูจน์ความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลกและทีมแข่งรถชั้นนำ
เอ็กซอนโมบิลมอบทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ให้แก่นิสิตนักศึกษาเป็นปีที่ 41

เอ็กซอนโมบิลมอบทุนการศึกษา “เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ให้แก่นิสิตนักศึกษาเป็นปีที่ 41

กรุงเทพ – เอ็กซอนโมบิลมอบทุนการศึกษา “เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” จำนวน 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ3 ในกลุ่มสาขาวิชา STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน และภาษาธุรกิจ (จีน ญี่ปุ่น) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ อาทิ ค่าอาหาร ค่านมผง การรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ มีสุขภาพที่ดี เจริญตามวัย
เอ็กซอนโมบิลมอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพดีให้กับโครงการ คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด

เอ็กซอนโมบิลมอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพดีให้กับโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด”

กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าในสภาพดีจำนวน 40 เครื่อง ให้กับโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” เพื่อก้าวสู่การเป็นห้องเรียนดิจิทัล และสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปสนับสนุนอุปกรณ์และของใช้จำเป็น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสื่อมสภาพภายในศูนย์ฯ
เอ็กซอนโมบิลและสโมสรพนักงานเอ็กซอนโมบิลสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เอ็กซอนโมบิลและสโมสรพนักงานเอ็กซอนโมบิลสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และสโมสรพนักงานเอ็กซอนโมบิล มอบเงิน 82,000 บาท และนำปฏิทินตั้งโต๊ะที่พนักงานได้บริจาคมามอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อนำไปคัดแยกเข้าสู่กระบวนการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบรลล์